naradie
Potrebné náradie a príslušenstvo:
Akumulačný skrutkovač, elektrická priamočiara, píla, pištoľ na tmel, meter, vodováha, pravítko, ceruzka, skrutky, hmoždinky, tmel, štetec, farba.
_0000_panel-piedra-paso-2.jpg
Zmeriame si stenu a spočítame počet panelov. Každý panel má plochu cca 1m2.
_0001_panel-piedra-paso-3.jpg
Pomocou pravítka narysujeme čiaru, podľa ktorej budeme rezať.
_0003_paso_041.jpg
Zarovnáme panel podľa čiary, ktorú sme si narysovali.
_0004_paso_051.jpg
Skontrolujeme rovnosť rezu.
_0005_paso_061.jpg
Umiestnime panel na stenu a vyvŕtame 3-4 mm otvory, najlepšie v špárach. Následne na stene označíme miesta, kde budeme vŕtať otvory pre hmoždinky.
_0006_paso_071.jpg
Otvory predvŕtame v ľahko maskovateľných miestach. Použijeme 4-6 skrutiek na jeden panel.
_0007_paso_082.jpg
Vyvŕtame otvory pre 6mm hmoždinky.
_0008_paso_092.jpg
Zatlčieme hmoždinky.
_0009_paso_102.jpg
Umiestnime panel na stenu a pripevníme ho pomocou skrutiek, ktoré neskôr zatmelíme. V prípade montáže do exteriéru použijeme aj polyuretanové lepidlo.
_0011_paso_111.jpg
Postupne pridávame ďalšie panely.
_0012_paso_121.jpg
Rovnaký postup opakujeme pre všetky panely, až kým nepokryjeme celú stenu.
_0013_paso_133.jpg
Po montáži všetkých panelov vyplníme pomocou tmelu všetky vzniknuté špáry a prekryjeme skrutky.
_0014_paso_142.jpg
Pre dosiahnutie požadovanej textúry pretrieme zatmelené miesta jemným vlhkým štetcom.
_0015_paso_152.jpg
Po vyplnení všetkých špár a otvorov necháme tmel zaschnúť 2 – 4 hodiny.
_0016_paso_16.png
Po zaschnutí tmelu zamaľujeme všetky špáry a skrutky.
_0017_paso_171.jpg
Po zaschnutí farby aplikujeme sprej zo vzdialenosti asi 40 cm. Účelom spreja je zjednotiť farbu špár a panelov.
_0018_paso_183.jpg
Po zaschnutí farby pretrieme špáry vlhkou handričkou, aby sme dosiahli dokonalý vzhľad a prekrytie pórov. Túto činnosť môžeme opakovať podľa potreby aj viac krát.
_0019_paso_192.jpg
Pokiaľ sme vykonali všetky potrebné procesy, ich výsledkom je dokonalý vzhľad.

Montážny návod vo formáte pdf